Begroting 2018

menu

Zienswijzen

Op 27 juni 2017 nam de gemeenteraad kennis van de ontwerpbegroting 2018 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een vorm van een verbonden partij. Gemeenschappelijke regelingen (GR) zijn samenwerkingsverbanden tussen openbare lichamen zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeenteraad besloot op 27 juni zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegrotingen van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, Voortijdig Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (bureau Leerplicht), Regionale Ambulancevoorziening, West-Brabants Archief, Regio West-Brabant, het Werkplein, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en het Werkvoorzieningschap. De reacties van de gemeenschappelijke regelingen op de zienswijzen kunt u vinden op het raadsinformatie systeem.