Begroting 2018

menu

Thema 4 Onderwijs

Thema 4 Onderwijs

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

4-1 Openbaar basisonderwijs

-174

0

-174

4-2 Onderwijs huisvesting

-3.569

134

-3.435

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.518

73

-1.445

Totaal thema 4

-5.260

207

-5.054