Begroting 2018

menu

Geraamde inkomsten

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de begrote opbrengst per belastingsoort. De begrote opbrengst van de lokale heffingen in 2018 bedraagt €18.515.000.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Belastingsoort (Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

OZB

7.799

8.038

8.143

Reinigingsheffingen

3.662

3.672

3.805

Rioolheffingen

4.173

3.998

4.028

Hondenbelasting

218

218

219

Lijkbezorgingsrechten

124

133

106

Precariobelasting

49

41

40

Leges omgevingsvergunningen

666

787

643

Overige leges

881

1.053

858

Marktgelden

48

43

45

Parkeerbelasting

663

718

628

Totaal

18.283

18.701

18.515