Begroting 2018

menu

Begroting 2018

Samen met de organisaties en verenigingen kijken we hoe we hen nog verder kunnen begeleiden naar meer zelfstandigheid. In de gesprekken komen allerlei onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld de verhoging van de bezettingsgraad van een clubgebouw en de voorwaarden daarvoor. Zelfwerkzaamheid en de mogelijkheden tot samenwerken bij inkoop en het besparen van kosten zijn ook onderwerp van gesprek.

Hieronder leest u de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening:

Subsidies (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Wonen

68.000

68.000

68.000

68.000

Samenleven

5.653.000

5.493.000

5.495.000

5.236.000

Totaal

5.721.000

5.561.000

5.563.000

5.304.000

We gaan ervan uit dat door een andere werkwijze van de organisatie en door de opbrengsten in het accommodatiebeleid de gewenste besparingen kunnen worden behaald.