Begroting 2018

menu

Loonkosten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden FNV, CNV en CMHF sloten een principeakkoord over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De Cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De VNG startte een ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. De salarisverhogingen zien er als volgt uit:

• Per 1 augustus 2017 stegen de salarissen met 1,0%.

• Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5%.

• Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%.

• Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,25%.

Met een looptijd van twintig maanden streven beide partijen naar stabiliteit in de gemeentelijke sector. De VNG en de vakbonden gebruiken deze periode voor de uitwerking van de Cao-afspraken en de voorbereiding op de implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. We verwerkten de financiële gevolgen van deze nieuwe Cao in de tweede bestuursrapportage en de begroting.