Begroting 2018

menu

Bedrijventerreinen 2018-2021

prognose bedrijventerreinen in m²

Locatie

2018

2019

2020

2021

> 2022

Totaal

Vosdonk-Zuid

0

Kavels

6.000

8.400

1.600

16.000

Kavel + woning

2.100

2.400

3.600

8.100

Verspreide bedrijfskavels

0

Attelaken

0

Vosdonk-West

14.250

14.250

Kleinschalig gemengd (in m²).

22.350

10.800

5.200

0

0

38.350

Verspreide bedrijfskavels

Verschuurweg

Oude Kerkstraat

Pauvreweg

Herstructurering

0

0

0

0

0

0

Totaal

22.350

10.800

5.200

0

0

38.350

prognose Kantoorlocaties / detailhandel in m²

Locatie

2018

2019

2020

2021

> 2022

Totaal

Kantoren / Detailhandel (in m²).

0

Trivium

0

Kavels

0

Totaal

0

0

0

0

0

0