Begroting 2018

menu

Omschrijving

Financiering is de manier waarop de gemeente geld aantrekt of geld (tijdelijk) belegt. Dit noemen we de financieringsfunctie. De Wet Financiële Decentrale Overheden (Wet fido) geeft het kader waarbinnen we de financieringsfunctie uitvoeren.

Relatie met de Programma’s

In elk programma zijn verschillende doelen opgenomen. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat het benodigde geld beschikbaar is om die doelen te realiseren.