Begroting 2018

menu

Omschrijving

De organisatie ontwikkelt zich om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de samenleving nu en in de toekomst. De leidraad daarvoor is de toekomstvisie die in 2012 is vastgesteld en het beleidskader 2014-2018. In de afgelopen jaren wijzigden we de structuur van de organisatie, zetten we in op de wijze van sturing van de organisatie en investeerden we in de gedragsontwikkeling van medewerkers. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie. In 2018 stellen we de organisatieontwikkeling bij in overleg met het nieuwe college. Dit doen we op basis van het nieuwe raadsprogramma en beleidskader.