Begroting 2018

menu

Taakstelling bedrijfsvoering

De taakstelling voor 2017 bedroeg € 250.000. Deze taakstelling realiseerden we ruimschoots. We stellen voor om € 77.500 vrij te laten vallen om een deel van het verwachte tekort over 2017 op te vangen. Ook de taakstelling voor 2018 van € 500.000 gaan we naar verwachting realiseren. Voor 2019 bedraagt de taakstelling € 750.000. Hiervoor zijn we goed op weg. Er resteert nog een opgave van € 267.000. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om de resterende opgave voor 2019 te realiseren en welke investeringen hiervoor nodig zijn. We onderzoeken de mogelijkheden om de bestaande capaciteit en middelen te benutten voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Daarom vragen we bij deze begroting geen extra budget voor 2018.