Begroting 2018

menu

Programma 3 Sport, educatie en cultuur

Sport

Op sportgebied staat 2018 in het teken van de realisatie van het nieuwe zwembad De Banakker. De bouw van het zwembad is inmiddels gestart. De oplevering verwachten we april /mei 2018.

Educatie

Met de oplevering medio 2018 van de Brede school Sonate in de wijk Grauwe Polder zijn alle brede scholen in Etten-leur gerealiseerd.

Cultuur

In de periode 2018-2020 bouwen we een nieuw cultureel centrum op het terrein van het oude zwembad de Banakker. De aanbesteding voor de bouw van het cultureel centrum is inmiddels opgestart. De oplevering verwachten we medio 2020.

Na realisatie van de school Sonate, het nieuwe zwembad Banakker en het nieuwe cultureel centrum zijn er geen nieuwe wensen meer voor het programma leven in de huidige structuurvisie.