Begroting 2018

menu

Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

EDUCATIE

€ 11.900.000

Locatie

status

m² b.v.o.

oplevering

exploitant

investering

Brede school Grauwe polder

in uitvoering

3.150

2018

gemeente

11.900.000

SPORT & CULTUUR

€ 26.662.000

Locatie

status

m² b.v.o.

oplevering

exploitant

investering

Zwembad (nieuwbouw)

in uitvoering

2018

gemeente

12.032.000

Nieuwe Nobelaer

in uitvoering

5.000

2020

gemeente

14.630.000

LANDELIJK GEBIED

€ 460.000

Locatie

status

oplevering

exploitant

investering

Ecologische verbindingszone

in uitvoering

2018

gemeente & waterschap

460.000