Begroting 2018

menu

Tweede bestuursrapportage 2017

In de tweede bestuursrapportage 2017 stellen we de volgende wijzigingen voor:

Verhoging (+)

Nieuw

Investeringen 2018 (bedragen * € 1.000)

Verlaging (-)

kredietbedrag

1. Klimaatinstallatie Voortouw-Pijler

103

437

2. Nieuw zwembad

-1.000

12.032

3. Nieuwe Nobelaer

1.000

14.500

4. Urnenmuur

51

126

5. VGRP (lozing via aanliggend rioleringsgebied)

-150

0

5. VGRP (afkoppeling Leur-Oost)

150

969

7. Digitalisering P&C proces

50

50

Totaal investeringen 2018

204

1. Klimaatinstallatie Voortouw-Pijler

Bij de bredescholen Het Voortouw en De Pijler brengen we de klimaatinstallaties op orde. Hier is eerder al geld voor beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn medio 2017 aanbesteed. Daaruit blijkt dat er € 103.000 extra nodig is. Oorzaak is een tegenvallende aanbesteding en de reeds gemaakte kosten voor noodmaatregelen.

We vervangen ook alle lichtarmaturen. De kosten hiervan bedragen € 454.000. Deze kosten berekenen we door aan de beheersstichtingen van Het Voortouw en De Pijler. Per saldo heeft dit voor ons geen financieel gevolg. Omdat de beheersstichtingen de financiële middelen hiervoor nu niet hebben financieren wij dit voor. De beheersstichtingen betalen dit in 15 jaar aan ons terug.

2. Nieuw zwembad en 3. Nieuwe Nobelaer

In 2016 is het krediet voor Nieuwe Nobelaer met € 2 miljoen verlaagd. Dit had € 1 miljoen moeten zijn. Het andere miljoen had betrekking op het krediet voor het nieuwe zwembad. Dat corrigeren we nu.

4. Urnenmuur

Het oorspronkelijke krediet is berekend zonder BTW. Ook leiden een zwaardere fundering voor de muur en extra straatwerk tot extra kosten.

5. en 6. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

In het VGRP was een bedrag van € 150.000 opgenomen voor lozing via het aanliggende rioleringsgebied. Hiervoor was apart krediet beschikbaar. Bij de uitvoering zijn deze kosten echter opgenomen in het krediet van de ‘Afkoppeling Leur-Oost’. We brengen dit bedrag nu over als een administratieve correctie en dat heeft geen financiële gevolgen.

7. Digitalisering P&C-proces

De aanschaf van een programma maakt het werken aan de Planning & Control cyclus efficiënter. Bovendien biedt dit programma de mogelijkheid om de documenten digitaal beschikbaar te stellen.