Begroting 2018

menu

Begroting 2018

Begin 2017 was er een totaalbedrag van ruim € 65 miljoen voor investeringen beschikbaar. Hier is tot op heden ongeveer € 6 miljoen van uitgegeven zodat er nog € 59 miljoen over is.

omschrijving investering (bedragen x € 1.000)

nog beschikbaar

Brede scholen

12.500

Nieuw zwembad

9.500

Nieuwe Nobelaer

13.100

Vervanging riolering (met name VGRP)

15.300

overige investeringen

8.600

59.000

Een groot gedeelte van deze investeringen heeft een lange doorlooptijd. We geven dat geld pas in 2018 en later uit.

In onze financiële verordening zijn de afschrijvingstermijnen voor investeringen opgenomen. Die termijnen gebruikten we bij het opstellen van het Investeringsplan 2018-2021.