Begroting 2018

menu

Investeringsplan 2018-2021

Ontwikkelingen

Zoals hiervoor aangegeven, is er momenteel nog zo’n € 59 miljoen beschikbaar (peildatum 1 september 2017) voor in totaal 56 investeringen. De grootste investeringen zijn: de bouw van scholen, zwembad, Nieuwe Nobelaer en voor de riolering. Daarnaast moeten ook nieuwe investeringen mogelijk gemaakt worden. Met de vaststelling van de begroting stelt de gemeenteraad ook de middelen beschikbaar voor de nieuwe investeringen.

Programma (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

lasten

lasten

lasten

lasten

1. Bestuur en dienstverlening

384

64

175

37

252

36

501

66

2. Wonen

2.951

220

3.225

209

2.100

74

2.300

81

Totaal investeringen

3.335

284

3.400

246

2.352

110

2.801

146

Dekking door (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

lasten

lasten

lasten

lasten

Tarieven

1.700

60

1.250

44

1.300

46

1.450

51

Voorziening

725

25

850

26

800

28

850

30

Reserves

100

100

100

100

0

0

0

0

Investeringsruimte

810

100

1.200

76

252

36

501

66

Totaal investeringen

3.335

284

3.400

246

2.352

110

2.801

146