Begroting 2018

menu

Toelichting investeringsplan 2018

In de bijlagen nemen we alle geplande investeringen op. De grootste leest u hieronder:

Investeringen 2018 (bedragen * € 1.000)

Vervanging riolering - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

2.400

Parkeerterrein Spoorlaan

175

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

100

Aanpassing gemeentelijk vastgoed (duurzaam en WMO)

100

13 overige investeringen (< 100.000)

560

Totaal investeringen 2018

3.335