Begroting 2018

menu

Risico's grondexploitatie per 1 januari 2018

Exploitatiegebieden

boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

Woningbouwlocaties

Schoenmakershoek-Oost

3.150.000

935.000

-1.420.000

8.900

Spoorzone Don Bosco

1.285.000

300.000

0

9.000

De Streek

3.415.000

1.925.000

3.615.000

41.800

Nobelaer

1.795.000

80.000

65.000

8.250

Haansberg-Oost

3.950.000

475.000

1.535.000

40.500

Vrijkomende schoollocaties

-35.000

600.000

365.000

5.750

Bedrijventerreinen

Vosdonk-Zuid

1.845.000

580.000

945.000

24.100

Vosdonk Noord

-320.000

625.000

0

Verspreide bedrijfskavels

1.765.000

80.000

-515.000

6.700

Kantoorlocaties

Trivium

100.000

100.000

-145.000

Totaal

16.950.000

5.700.000

4.445.000

145.000

Materiële vaste activa

boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

Westpolderpad

200.000

1.000

200.000

40.250

Hoge Haansberg

935.000

14.000

935.000

200.800

Groene Wig

295.000

4.500

295.000

63.700

Hilsebaan

70.000

500

70.000

11.950

Totaal

1.500.000

20.000

1.500.000

316.700

Panden

boekwaarde

Risico

OZB of taxatiewaarde

Schoolwoningen De Keen

520.000

0

1.120.000

Hoevenseweg 34

660.000

120.000

540.000

E. Poppelaan 12

3.000.000

2.530.000

2.905.000

E. Poppelaan 8

355.000

0

545.000

Totaal

4.535.000

2.650.000

5.110.000

Totaal

22.985.000

8.370.000

Totalen

boekwaarde

Risico

Woningbouwlocaties

13.560.000

4.315.000

Bedrijventerreinen

3.290.000

1.285.000

16.850.000

5.600.000

Kantoorlocaties

100.000

100.000

Materiële vaste activa

1.500.000

20.000

Panden

4.535.000

2.650.000

Maximaal risico

22.985.000

8.370.000

Minimale waarde gronden en panden

Voorzieningen exploitatie tekorten

Woningbouwlocaties

7.752.688

1.775.000

Bedrijventerreinen

2.310.000

560.000

10.062.688

2.335.000

Kantoorlocaties

0

Materiële vaste activa

1.500.000

Panden

4.535.000

Minimale waarde en voorzieningen

16.097.688

2.335.000

Maximaal risico

31.355.000

Minimale waarde en voorzieningen

18.432.688

Gecorrigeerd risico

12.922.312

Reëel risico

35%

4.530.000

Geprognosticeerd resultaat

voorraad gronden m²

Woningbouwlocaties

4.160.000

114.200

Bedrijventerreinen

430.000

30.800

4.590.000

145.000

Kantoorlocaties

-145.000

0

Verspreide percelen

1.500.000

316.700

Totaal

5.945.000

461.700