Begroting 2018

menu

Programma 2 Wonen

De regionale afspraken over de woningbouwproductie voor de periode 2014-2023 zijn gebaseerd op de provinciale Bevolkings- en woningbouwbehoefteprognoses. Het gemeentelijk programma voor de periode tot 2021 baseerden we op het Beleidskader 2014-2018. Daarin stelt de gemeenteraad zich tot doel in de periode 2013-2019 minstens 1.000 woningen te bouwen. De woningen komen onder andere in Schoenmakershoek-Oost, De Streek en op diverse binnenstedelijke locaties. In 2017 herijken we het woningbouwprogramma. Bij de eerste bestuursrapportage 2018 voeren we eventuele wijzigingen door in de begroting.

Een gedetailleerd overzicht van het woningbouwprogramma per 1 januari 2018 staat in de bijlage Woningbouwprogramma 2018 – 2021. Het overzicht sluit aan op de regionale afspraken en biedt inzicht in de lopende afspraken en de verkoopprognose voor de komende jaren. Met de provincie wordt in BOEL-verband (Breda,Oosterhout,Etten-Leur) gesproken over de extra toevoeging van woningen door een andere bestemming van onder andere (kantoor) gebouwen.