Begroting 2018

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven wij naast de verplichte toelichting op het grondbeleid, ook een toelichting op het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus. Die visie heeft invloed op projecten in de programma’s Wonen en Leven. Daarom bestaat deze paragraaf uit de volgende onderdelen:

  • de algemene ontwikkeling;
  • de ontwikkelingen binnen de projecten van de Structuurvisie Plus op het werkveld van Programma 2 Wonen;
  • de ontwikkelingen binnen de projecten van de Structuurvisie Plus op het werkveld van Programma 3 Leven.

Na de toelichting op de ontwikkelingen benoemen we de risico’s.