Begroting 2018

menu

Post onvoorzien

De post onvoorzien ramen wij bij de gemeente Etten-Leur in totaal en dus niet per programma. In de begroting 2018 namen we hiervoor een bedrag van € 250.000 op.

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Gewijzigde begroting 2017

Begroting 2018

Onvoorzien

0

0

250