Begroting 2018

menu

Beleidsactualisatie in 2018

In 2018 wordt het nieuwe beleidskader 2018-2021 door de nieuwe gemeenteraad vastgesteld en verwerkt in de begroting 2019 en verder. Dan is duidelijk wat de organisatie nodig heeft (mensen en middelen) om de nieuwe bestuurlijke doelstellingen te bereiken. De organisatie gaat daarbij nog steeds uit van de leidende principes uit de Toekomstvisie: het gaat om mensen, samenwerken, balans en andere rollen. De principes waarbij we ervan uitgaan dat we samen optrekken met de 5 O’s (Onderwijs, Ondernemers, Overheden, maatschappelijke Organisaties en Onze inwoners), omdat we alleen samen de Toekomstvisie kunnen realiseren.