Begroting 2018

menu

Overzicht personele sterkte 2018

formatie

formatie

organisatie eenheid

2017

2018

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur

1,0

1,0

Control

3,8

3,8

Raadsgriffie

2,4

2,4

Managementteam

4,0

4,0

Vakafdelingen

265,5

276,5

Personele sterkte

276,8

287,7

WVS

6,0

6,0

Personele sterkte (incl. WVS)

282,8

293,7

College B&W

4,0

4,0

Raadsleden

27,0

27,0

Burgerleden

14,0

14,0

Totaal

327,8

338,7