Begroting 2018

menu

Staat materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investering 2018

Desinvestering 2018

Rente 2018

Afschrijving 2018

Boekwaarde 31-12-2018

500110 Stadskantoor

10.468

1.220

0

105

411

11.277

500111 Bestuurs- en vergadercentrum

118

0

0

1

11

107

500150 Personeelskosten algemeen

150

0

0

1

30

120

500181 ICT Werkplek

152

0

0

2

30

121

500321 Informatie

328

0

0

3

86

242

500631 Buitendienst

5

0

0

0

2

2

510242 Gemeentewerf

1.170

0

0

12

74

1.096

510602 Werkbussen

558

0

0

6

93

465

510603 Vrachtwagens

64

0

0

1

35

28

510605 Veegmachines

170

0

0

2

42

127

510609 Tractoren

89

0

0

1

20

69

600100 Raad

5

0

0

0

5

0

600210 Bestuursondersteuning B&W

44

0

0

0

4

39

600216 Ambitie dienstverlening

481

179

0

5

132

528

600300 Huwelijken

46

0

0

0

7

39

600341 Landmeten

22

0

0

0

7

15

612002 Preparatie

1.684

0

0

17

100

1.584

614003 Sociale veiligheid

25

0

0

0

4

22

621001 Klein onderhoud verhardingen

2.096

3.947

0

21

11

6.031

621003 Gladheidbestrijding

207

0

0

2

33

173

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investering 2018

Desinvestering 2018

Rente 2018

Afschrijving 2018

Boekwaarde 31-12-2018

621007 Fietsstallingen

0

0

0

0

0

0

621020 Verkeersbeleid

100

100

0

1

4

196

621021 Uitvoering verkeersmaatregelen

0

0

0

0

0

0

621031 Beheer openbare verlichting

10

80

0

0

0

90

621401 Straatparkeren

243

0

0

2

61

182

621402 Parkeergarage

11.992

0

0

120

335

11.658

634100 Verhuur/verpachting grond

50

0

0

1

0

50

642101 Huisvesting BBO

40.894

7.000

0

409

1.206

46.688

643101 Huisvesting BSO

63

0

0

1

21

42

651130 Kunst

1.308

6.000

0

13

0

7.308

6520001 Nieuwe zwembad De Banakker

6.873

4.858

0

69

620

11.110

653002 Tennisbanen

200

0

0

2

0

200

653011 Gymlokalen

21

0

0

0

7

14

653100 Lage Banken sportterreinen

4.313

0

0

43

125

4.187

653101 Hoge Neerstraat sportterreinen

1.386

0

0

14

88

1.298

653102 De Streek sportpark

1.930

0

0

19

121

1.809

653103 Sportpark Trivium

489

0

0

5

26

463

654111 Gemeentelijke monumenten

404

0

0

4

34

370

656001 Hondenuitlaat voorzieningen

116

0

0

1

12

104

656021 Westpolderplas

19

0

0

0

2

18

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investering 2018

Desinvestering 2018

Rente 2018

Afschrijving 2018

Boekwaarde 31-12-2018

656023 Volkstuinen

226

0

0

2

14

212

666200 Maatwerkvoorz. Natura immaterieel WMO

9

0

0

0

9

0

667040 Huisvesting ouderenwerk

0

0

0

0

0

0

667050 Huisvesting soc. cult. activiteiten

196

0

0

2

29

166

667060 Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk

239

0

0

2

34

205

672111 Glasinzameling

48

0

0

0

24

24

672113 Textiel

16

0

0

0

8

8

672116 Kunststof

88

0

0

1

8

80

672117 Huisvuil restafval

693

0

0

7

59

634

672120 Milieustraat

2.545

0

0

25

67

2.477

672121 Compostering

52

0

0

1

4

49

672201 Pompgemalen/bergbezinkbassins

30

0

0

0

5

25

672202 Drukriolering

66

0

0

1

10

55

672203 Riolering algemeen

21.777

7.420

0

218

1.060

28.136

672409 Beheer begraafplaatsen

422

0

0

4

3

418

683050 Verspreide percelen

1.405

0

0

0

0

1.405

683051 Panden

6.105

0

0

0

0

6.105

692208 Dienstverlening Hart van West-Brabant

228

0

0

2

29

200

122.435

30.804

0

1.149

5.164

148.075