Begroting 2018

menu

Vennootschapsbelasting

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 VPB-plichtig. We moeten van de belastingdienst nog een aantal zaken duidelijk krijgen (onder andere de uitgangspunten met betrekking tot het Grondbedrijf, vermogensbeheer en parkeren). Voorlopig nemen we een bedrag van € 100.000 op voor de jaren 2017 tot en met 2019 en € 50.000 voor de jaren 2020 en 2021.