Begroting 2018

menu

Uitgangspunten meerjarenraming 2018-2021

De begroting gaat voornamelijk over het jaar 2018. Maar we geven in de begroting ook inzicht in de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. In deze paragraaf schetsen we eerst de uitgangspunten en daarna ziet u in één tabel het beeld van de meerjarenraming 2018-2021.

Hieronder leest u de uitgangspunten van de meerjarenraming.