Begroting 2018

menu

Voorwoord

De laatste begroting van deze raadsperiode ligt voor u. Weer een bijzonder moment. We kijken vooruit naar de komende vier jaar terwijl we weten dat een nieuwe gemeenteraad na maart 2018 de koers zal bepalen voor de periode 2018-2021. Daarnaast doet de gemeenteraad dit met een nieuwe burgemeester. Het jaar 2018 staat in het teken van nieuwe gezichten, kennismaking en een nieuw raadsprogramma.

Ambities vragen om strategische keuzes

Wij dragen graag het stokje over aan een nieuw college met een begroting die op orde is. In deze begroting staan weinig nieuwe beleidsontwikkelingen. Dat is aan de nieuwe gemeenteraad. Lopend beleid vanuit het huidige raadsprogramma vormt de basis voor deze begroting. De septembercirculaire is in de cijfers verwerkt. De meerjarenbegroting is sluitend in de jaren 2020 en 2021. Een nette begroting waar de nieuwe gemeenteraad mee verder kan. We zien wel dat de nieuwe raad weer voor de uitdaging staat om de financiële positie van de gemeente sterk te houden. Daarvoor is het nodig om strategische keuzes te maken. Etten-Leur is ambitieus en wil op alle fronten het allerbeste voor haar inwoners. Dat zal zeker zo blijven, maar we zullen goed moeten kijken hoe we dat samen met de O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) zo kunnen houden. Zoals in de toekomstvisie al is gezegd: we kunnen het niet alleen. Het is een gezamenlijke inspanning van alle O’s die ervoor moet zorgen dat Etten-Leur op alle gebieden zo compleet kan blijven.

Informatie van de O’s helpt daarbij

Om de nieuwe gemeenteraad op weg te helpen met het raadsprogramma en de aanpassing van het beleid (beleidsactualisatie), inventariseren wij op dit moment bij zoveel mogelijk mensen wat zij belangrijk vinden in Etten-Leur, wat zij Etten-Leur toewensen, wat hun plannen zijn voor de komende jaren en wat zij zelf hieraan willen bijdragen. Dat doen we op diverse manieren. Team Etten-Leur is bezig met de Koerskaart, de gemeenteraad houdt een telefonische enquête en gaat op bezoek bij diverse partners van de gemeente en de organisatie brengt andere (landelijke en regionale) trends en ontwikkelingen in beeld. Al deze informatie geeft de nieuwe raad een basis om het beleid te actualiseren, strategische keuzes te maken en om de krachten met de O’s te bundelen.

Samen maken we Etten-Leur

De afgelopen raadsperiode hebben we veel bereikt. Veel onderdelen van het raadsprogramma zijn gerealiseerd. En we hebben vooruitgang geboekt bij het realiseren van de doelen. Daar heeft iedereen hard aan gewerkt. Zonder de inzet van onze partners was dit resultaat niet mogelijk. We bedanken daarom iedereen voor deze inzet de afgelopen jaren, voor hun warme hart voor Etten-Leur en tomeloze energie om zich hiervoor in te blijven zetten. We vertrouwen erop dat het nieuwe gemeentebestuur weer mag rekenen op deze inzet. Samen zijn we Etten-Leur.

Het college van burgemeester en wethouders.