Begroting 2018

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Sportvoorzieningen:

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

2.234.465

2.231.406

2.529.393

1.946.863

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

371.000

371.000

371.000

371.000

Benodigd voor onderhoud

374.059

73.013

953.530

322.945

Stand per 31 december

2.231.406

2.529.393

1.946.863

1.994.918

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening gymlokalen :

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

152.512

115.841

131.136

138.258

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

26.000

26.000

26.000

26.000

Benodigd voor onderhoud

62.671

10.705

18.878

20.431

Stand per 31 december

115.841

131.136

138.258

143.827

Uitgaven voor onderhoud sportvoorzieningen

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

2018

2019

2020

2021

Klein onderhoud buitensport

362.741

357.543

349.499

348.199

Klein onderhoud gymlokalen

-13.591

-17.705

-17.149

-15.101

Storting voorziening buitensport

371.000

371.000

371.000

371.000

Storting voorziening gymlokalen

26.000

26.000

26.000

26.000

Afschrijvingen buitensport

360.106

360.106

360.106

360.106

Afschrijvingen gymlokalen

7.158

7.158

7.158

\

Totaal

1.113.414

1.104.102

1.096.614

1.090.204