Begroting 2018

menu

Actiepunten 2018

Wat zijn de belangrijkste actiepunten en aandachtspunten voor het subsidiejaar 2018?

Algemeen

Uit de evaluatie van de eerste aanvraagronde van het vernieuwde subsidie- en ondersteuningsbeleid komen de volgende punten.

  • De verenigingen zijn na het eerste jaar bekend met de werkwijze van het nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeleid. Daar waar nodig voeren we met hen verduidelijkende gesprekken.
  • Op de ruim 100 subsidies behandelde de bezwarencommissie 2 bezwaren. Dit geeft aan dat de uitvoering van het nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeleid vlot verliep.
  • We scherpen de Algemene Subsidie Verordening op enkele inhoudelijke punten aan. Hiernaast is er een update Model Algemene Subsidieverordening van de VNG beschikbaar. De wijzigingen die de VNG hierin voorstelt nemen we meteen mee.
  • We maken een subsidieregel voor de aanvraag van een incidentele subsidie. Een incidentele subsidie is voor activiteiten/evenementen met een eenmalig of projectmatig karakter. De subsidieregel geeft richtlijnen voor de voorwaarden voor en de hoogte van de mogelijke subsidie.
  • We passen de subsidieregel Cultuur aan. Culturele organisaties hebben behoefte aan duidelijkere richtlijnen voor het verstrekken van subsidie.
  • Voor het beleidsveld cultuur doen we een pilot met het verstrekken van meerjarensubsidies. Op basis van de subsidieaanvragen en nadere gesprekken bekijken we welke organisaties/ verenigingen hiervoor in aanmerking komen.
  • De interne processen in de verwerking van de aanvraag, behandeling en toekenning van subsidies hebben continue de aandacht. De 1-loketfunctie wordt verder ingericht en het streven is om met een webformulier te gaan werken.

Nieuwe Nobelaer

Op basis van de lopende beschikking ontvangt Nieuwe Nobelaer een subsidie van € 3.300.000 per jaar. Deze beschikking eindigt op 1 juli 2018. In het najaar 2017 stelt de gemeenteraad een nieuwe beschikking vast. Hierbij wordt rekening gehouden met actuele (Europese) regelgeving en de prestatieafspraken die we maakten met de Stichting Nieuwe Nobelaer. In de huidige meerjarenbegroting namen we vanaf 1 juli 2018 een bedrag van € 3.000.000 per jaar op.