Begroting 2018

menu

Tweede bestuursrapportage 2017

Voor 2017 reserveerden we een bedrag van € 5.822.000 voor subsidies. Hiervan is tot nu toe € 5.631.000 uitgekeerd. Er kunnen gedurende 2017 nog eenmalige subsidies aangevraagd worden.