Begroting 2018

menu

Omschrijving

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling en beschikbaarheid van gegevens noodzakelijk. Deze vaste indeling is vanaf 2017 voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde baten en lasten per taakveld leest u in de overzichten hieronder: