Begroting 2018

menu

Uitgifte grond voor woningbouw 2018-2021

prognose verkopen woningbouw in m²

Locatie

2018

2019

2020

2021

> 2022

Totaal

Schoenmakershoek-Oost

8.900

8.900

De Streek

18.300

23.500

41.800

Haansberg-Oost

40.500

40.500

Spoorzone / Juvenaat

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

Nobelaer

8.250

8.250

Schoollocaties

2.000

3.750

3.750

9.500

Totaal

22.300

46.400

5.750

2.000

40.500

116.950

prognose opleveringen woningbouw in aantallen

Locatie

2018

2019

2020

2021

> 2022

Totaal

Schoenmakershoek-Oost

23

23

De Streek

108

92

102

302

Haansberg-Oost

84

84

Spoorzone / Juvenaat

25

25

25

25

100

Nobelaer

50

50

Schoollocaties

8

13

20

41

Totaal

116

130

220

25

109

600