Begroting 2018

menu

Financiële positie 2018

In deze paragraaf geven we inzicht in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de geprognosticeerde balans 2018, het EMU-saldo en de reserves en voorzieningen.

De financiële positie geeft een beeld van hoe financieel gezond de gemeente is.