Begroting 2018

menu

Omschrijving

Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners betalen, zonder dat de gemeente daarvoor een directe tegenprestatie levert. Onroerendezaakbelasting (OZB) is een voorbeeld. Rechten betalen inwoners om kosten die de gemeente maakt te kunnen dekken. Dit zijn bijvoorbeeld rioolheffing en leges.