Begroting 2018

menu

Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas geeft inzicht in de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB) per gemeente en de positie die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Wat de woonlasten betreft willen wij bij de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant behoren. Op basis van de COELO-atlas 2017 neemt Etten-Leur de vijfde plaats in.

In onderstaand overzicht zijn de tarieven 2017 en 2018 voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en hondenbelastingen weergegeven. De OZB nemen we niet mee, omdat de hoogte van de belasting wordt beïnvloed door de (individuele) waardeontwikkelingen. Ook andere lokale heffingen nemen we niet mee, omdat deze minder vaak voorkomen.

Lokale heffing inwoners

2017

2018

Rioolheffing

Vast bedrag

207,00

200,40

Per m³ > 500 m³

0,28

0,28

Afvalstoffenheffing

Vast bedrag

162,00

165,00

Extra container

4,80

7,20

Hondenbelasting

Eerste hond

53,76

53,92

Andere honden

134,40

134,80

Lokale heffing bedrijven

2017

2018

Reinigingsrecht

Vast bedrag

150,00

156,00

Extra container

4,80

7,20