Begroting 2018

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Gebouwen:

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

2.051.317

2.223.450

1.728.619

1.479.300

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

605.747

579.570

579.570

579.570

Benodigd voor onderhoud

433.614

1.074.401

828.889

1.058.683

Stand per 31 december

2.223.450

1.728.619

1.479.300

1.000.187

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

2018

2019

2020

2021

Klein onderhoud

293.095

248.910

250.094

250.682

Groot onderhoud

532.747

506.570

506.570

506.570

Totaal

825.842

755.480

756.664

757.252