Begroting 2018

menu

NV Brabant Water

NV Brabant Water

Vestigingsplaats

Den Bosch

Beoogd effect

Winnen, zuiveren en distribueren van water voor huishoudens en bedrijfsleven

Beleidsvoornemens

Water leveren uit de beste bronnen. Deze waterlevering voor de toekomst veilig stellen door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Producten en diensten aanbieden op een hoog niveau. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving.

Bijdrage gemeente

55.211 aandelen

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 524.465.000

31 december 2016 € 560.451.000

1 januari 2018 geen informatie beschikbaar

31 december 2018 geen informatie beschikbaar

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 397.332.000

31 december 2016 € 399.576.000

1 januari 2018 geen informatie beschikbaar

31 december 2018 geen informatie beschikbaar

Resultaat

2016 € 35.987.000

2018 geen informatie beschikbaar

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.