Begroting 2018

menu

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid

Beleidsvoornemens

Het professioneel inkopen en aanbesteden van werken, goederen en diensten die de gemeente aan wil schaffen.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: 10 dagdelen

Begroting 2017: 10 dagdelen

Begroting 2018: 12 dagdelen

Eigen vermogen

1 januari 2016 €- 50.000

31 december 2016 €- 174.000

1 januari 2018 een stichting is niet verplicht een begroting op te stellen

31 december 2018 een stichting is niet verplicht een begroting op te stellen

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 729.000

31 december 2015 € 1.128.000

1 januari 2018 een stichting is niet verplicht een begroting op te stellen

31 december 2018 een stichting is niet verplicht een begroting op te stellen

Resultaat

2016 €- 184.239

2018 geen informatie beschikbaar

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.