Begroting 2018

menu

NV Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant)

NV Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant)

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Versterken van de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren.

Beleidsvoornemens

Ondersteuning bij kantoor- en bedrijfsvestiging en versterken van de topsectoren logistiek, maintenance en biobased economy in de regio door samen met bedrijven nieuwe producten, diensten of vormen van samenwerking te ontwikkelen.

De Raad van Commissarissen heeft op 1 april 2016 het Meerjaren Productplan 2017-2020 vastgesteld. In dit plan ligt het accent op de speerpuntensectoren van de Strategische Agenda, logistiek, maintenance en biobased economy. Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 71.847

Begroting 2017: € 114.364

Begroting 2018: € 119.968

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 577.000

31 december 2016 € 1.036.000

1 januari 2018 onbekend

31 december 2018 onbekend

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 1.096.000

31 december 2016 € 1.025.000

1 januari 2018 onbekend

31 december 2018 onbekend

Resultaat

2016 € 209.277

2018 € 0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.