Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Bijdragen aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters.

Beleidsvoornemens

Uitvoeren Leerplichtwet

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 21.711

Begroting 2017: € 22.258

Begroting 2018: € 23.235

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 124.000

31 december 2016 € 79.000

1 januari 2018 € 0

31 december 2018 € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 1.279.000

31 december 2016 € 1.200.000

1 januari 2018 € 1.400.000

31 december 2018 € 1.400.000

Resultaat

2016 € 79.215

2018 € 0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.