Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Vestigingsplaats

Tilburg

Beoogd effect

Kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg die binnen de wettelijke aanrijtijden ter plaatse is.

Beleidsvoornemens

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg die binnen de wettelijke aanrijtijden ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Het behouden van de ambulancevoorziening.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 0 De GR wordt niet door bijdragen van gemeenten

Begroting 2017: € 0 gefinancierd.

Begroting 2018: € 0

Eigen vermogen

1 januari 2016 €  9.857.000

31 december 2016 € 12.567.000

1 januari 2018 € 12.480.000

31 december 2018 € 12.453.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 26.286.000

31 december 2016 € 21.195.000

1 januari 2018 € 20.359.000

31 december 2018 € 21.893.000

Resultaat

2016 € 2.730.000

2018 € 0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Richtlijnen kaders begroting 2019

  1. De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijft in 2019 gewaarborgd ondanks het nog te nemen besluit over de vergunningverlening en het onderzoek naar de nieuwe rechtsvorm.
  2. Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur heeft geen nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten en gemeenten worden tijdens het hele proces tijdig en volledig geïnformeerd.
  3. De RAV heeft het verhoogde budget voor uitbreiding van de ambulancezorg met ingang van 2019 volledig ingezet en hiermee haar capaciteit zodanig uitgebreid dat een dekking (het aantal inwoners dat binnen een bepaalde rijtijd kan worden bereikt) van 94,5% wordt behaald.