Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Eeuwigdurende nazorgverplichting ten aanzien van de (gesloten) Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen.

Beleidsvoornemens

Behartigen van zaken en activiteiten gericht op de eeuwigdurende nazorgverplichtingen van de 12 deelnemende gemeenten ten aanzien van de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 60.000

Begroting 2017: € 9.811

Begroting 2018: € 45.189

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 1.098.000

31 december 2015 € 1.070.000

1 januari 2018 € 1.134.000

31 december 2018 € 1.070.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 24.434.000

31 december 2016 € 25.192.000

1 januari 2018 € 24.304.000

31 december 2018 € 25.408.000

Resultaat

2016 € - 28.092

2018 € 0

Risico’s

Met ingang van 2014 is de gemeenschappelijke regeling onderworpen aan de Wet Schatkistbankieren. Deze wet heeft voor de gemeenschappelijke regeling een negatief effect op de beleggingsrendementen. Het verschil in rendement is ongeveer 0,5% oplopend tot 1,5%. Dit heeft directe gevolgen voor het op peil houden van de voorzieningen. De deelnemende gemeenten dragen hier financieel aan bij.