Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Het realiseren van een kwalitatief beter belastingproduct richting belastingplichtigen.

Beleidsvoornemens

Kwaliteit leveren op het gebied van belastingen tegen zo laag mogelijke kosten.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 689.282

Begroting 2017: € 686.000

Begroting 2018: € 694.000

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 406.000

31 december 2016 € 354.000

1 januari 2018 € 0

31 december 2018 € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 2.320.000

31 december 2016 € 2.888.000

1 januari 2018 € 2.777.000

31 december 2018 € 1.694.000

Resultaat

2016 € 22.000

2018 €  0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.