Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West

Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West

Vestigingsplaats

Moerdijk

Beoogd effect

Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoering van de opgedragen taken.

Beleidsvoornemens

  • meer kwaliteit en continuïteit in de taakuitvoering
  • minder kwetsbaarheid
  • efficiëntere inzet van schaarse middelen en personeel
  • betere bezetting/benutting van de technische infrastructuur
  • minder meerkosten
  • meer professionaliteit door meer ruimte voor specialisatie

Bijdrage gemeente

Begroting 2017: € 759.000

Begroting 2018: € 788.000

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 0

31 december 2016 € 0

1 januari 2018 € 0

31 december 2018 € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 1.644.000

31 december 2016 € 1.289.000

1 januari 2018 € 2.602.000

31 december 2018 € 4.020.000

Resultaat

2016 € 310.353

2018 € 0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.